2022 Year-end

Introlab > Blog > Introlab > 2022 Year-end

Seventeen years down the road, and so many more to go. Yearend, celebrating Introlab and those who make it what it is today.

Sewentien jaar. Soveel bereik en soveel meer om na te streef.

Jaareindfunksie – ons vier Introlab en al die rolspelers wat dit opgebou het tot wat dit vandag is.